Plan Nederland ambassadeurs Isa Tan en Moïse Trustfull op reis naar Ghana

Dochters vragen aandacht voor positie meisjes wereldwijd

23 MAART 2016, AMSTERDAM
Samenvatting
Isa Tan en Moïse Trustfull gaan voor Plan Nederland op reis naar Ghana. De reis, van 28 maart t/m 1 april, is onderdeel van de vader-dochter campagne van Plan Nederland. Daarin gaat het om de essentiële rol van vaders bij de gelijke behandeling van meisjes wereldwijd. Isa Tan (dochter van Humberto Tan) en Moïse Trustfull (dochter van Orlando Trustfull) gaan diverse projecten bezoeken in en rondom Accra. Zo bezoeken ze o.a. de Girls Football Club en het Girls Making Media project, waardoor meisjes weerbaarder en mondiger worden. Gedurende de hele week wisselen ze ervaringen uit met jonge vrouwen van hun leeftijd en ontdekken de ambassadeurs wat een vader-dochter-band in Ghana betekent.

Wereldvaders
De twee ambassadeurs hebben allebei een sterke band met hun eigen vader en zijn het boegbeeld voor dochters die door hun ouders zijn gestimuleerd in hun ontwikkeling als jonge vrouw. Met de vader-dochter campagne vestigt Plan Nederland de aandacht op de belangrijke rol van vaders wereldwijd. Dochters in ontwikkelingslanden worden vaak achtergesteld. Ze worden uitgehuwelijkt, raken jong zwanger en kunnen niet naar school, alleen omdat ze als meisje geboren zijn. Omdat juist vaders vaak verantwoordelijk zijn voor belangrijke beslissingen binnen een familie, zijn zij onmisbaar bij het realiseren van gelijke behandeling van jongens en meisjes.

Girls Making Media
Meer dan een kwart van de Ghanese bevolking leeft in armoede. Veel families kunnen niet in de basisbehoeften van hun kinderen voorzien. In Ghana zijn veel meisjes slachtoffer van seksueel geweld, is vrouwenbesnijdenis nog algemeen geaccepteerd en komen veel tienerzwangerschappen voor. De ambassadeurs bezoeken vijf uiteenlopende projecten waarbij meisjes bewuster worden gemaakt over hun gelijke rechten. Een belangrijk project is Girls Making Media waarbij jongeren geleerd wordt hoe ze de publieke opinie, over onderwerpen zoals ongelijkheid, meisjesbesnijdenissen en kinderarbeid, kunnen beïnvloeden door de inzet van radio, social media en video.

MoÏse Trustfull (20 jaar): “Ik kijk enorm uit naar de reis. Het lijkt me fantastisch om meisjes te spreken van mijn leeftijd, en van dichtbij te zien hoe het er in hun leven aan toe gaat. Hoe kijkt hun vader naar hen? Hoe denken zij over de vrijheid die ik krijg van mijn vader? Ik verwacht hele sterke meiden te ontmoeten, al ontroert het me wel als ik hoor hoeveel onrecht meisjes wordt aangedaan”.

Isa Tan (18 jaar): “Ik vind het heel bijzonder dat ik mee kan werken aan een project dat zich inzet voor iets wat voor mij als meisje in Nederland ondenkbaar is. We gaan praten met meisjes die bijvoorbeeld uitgehuwelijkt zijn of vroeger niet naar school mochten. Het belangrijkste vind ik dat we er samen achter komen dat we eigenlijk ook heel erg hetzelfde zijn, met misschien wel dezelfde dromen!”.

Voor meer informatie: www.plannederland.nl

EINDE BERICHT

Projecten in Ghana die de dochters gaan bezoeken:

Girls Making Media:
Meiden krijgen korte opleidingen in basic media & technology skills. De opleiding is geïntegreerd in het curriculum en leert ze hoe ze media zoals video, fotografie, social en geschreven pers in kunnen zetten om aandacht te vragen voor allerlei kwesties die voor jongeren belangrijk zijn zoals genderongelijkheid, kinderarbeid etc. Een bijeffect is dat de meiden meer zelfvertrouwen krijgen en leren om activisten/leiders te worden binnen hun gemeenschap.

Girls Football Club:
Het doel van het voetbalproject is om meisjes weerbaar te maken en ze tegelijkertijd op school te houden. Schooluitval in Ghana is hoog, vooral onder meisjes. Het voetbalproject geeft de meiden een reden om naar school te gaan, hun best te doen en door te leren, De meiden voelen een verantwoordelijkheid naar het team om een bijdrage te leveren en aanwezig te zijn. Daarnaast houdt het ze fit en krijgen ze zelfvertrouwen. Onderdeel van het project is dat ook leraren en ouders worden betrokken. Hen wordt het belang van onderwijs voor zowel jongens en meisjes bepleit.

Rights of the Child Clubs:
Kinderen hebben niet zoveel te vertellen in Ghana. Om kinderrechten en participatie van kinderen te promoten/stimuleren zijn de Rights of the Child Clubs opgericht. Het doel is om jeugd bewust te maken van hun rechten en ze uit te rusten met onderzoeksmethoden en kennis van budget bestedingen in hun gemeente/regio. Op deze manier krijgen ze het vertrouwen om hun rechten op de eisen bij de leiders van de gemeenschap.

Young Voices:
Bij slechts 60% van de bevallingen in het Midden en Westen van Ghana is een geschoold iemand aanwezig. Daarnaast krijgt 24,4% van de meisjes in Ghana voor hun 18de een kind. Een gebrek aan informatie, weinig kennis van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en een laag gebruik van anticonceptie maken dat veel meisjes zwanger raken. Het aantal moeders dat sterft bij een bevalling is hoog. Het Young Voices project heeft als doel dat jongeren zelf in gesprek gaan met gezondheidscentra/ ziekenhuizen en te bespreken wat er volgens hen mist. Door middel van een scorecard wordt in kaart gebracht waar het aan schort > zoals informatie over Soa’s, voorbehoedsmiddelen, voorbereiding op een bevalling, counseling, hulp aan jonge moeders etc.

Huyndai Koica Dream Centre (Jeugdwerkgelegenheid):
Plan biedt Ghanese jongeren de mogelijkheid om een vakopleiding te volgen, zodat zij meer arbeidskansen krijgen. Het project dat we bezoeken leidt jongen en meisjes op in automobiel en technische vaardigheden. Daarnaast reikt Plan ze de vaardigheden aan om mee te kunnen beslissen

in de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Alle beelden zijn rechtenvrij te gebruiken.

Voor meer informatie/niet ter publicatie:
Denise Cremers, Hagens PR
Tel: 06 24704411
E-mail: denise@hagenspr.nl

Charlotte Smit, persvoorlichter Plan Nederland
Tel: 06 81619414
E-mail: charlotte.smit@plannederland.nl

Plan Nederland- Girls First
Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 50 ontwikkelingslanden. Plan komt wereldwijd op voor betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

Citaten
"Ik kijk enorm uit naar de reis. Het lijkt me fantastisch om meisjes te spreken van mijn leeftijd, en van dichtbij te zien hoe het er in hun leven aan toe gaat. Hoe kijkt hun vader naar hen? Hoe denken zij over de vrijheid die ik krijg van mijn vader? Ik verwacht hele sterke meiden te ontmoeten, al ontroert het me wel als ik hoor hoeveel onrecht meisjes wordt aangedaan." Moise Trustfull
"Ik vind het heel bijzonder dat ik mee kan werken aan een project dat zich inzet voor iets wat voor mij als meisje in Nederland ondenkbaar is. We gaan praten met meisjes die bijvoorbeeld uitgehuwelijkt zijn of vroeger niet naar school mochten. Het belangrijkste vind ik dat we er samen achter komen dat we eigenlijk ook heel erg hetzelfde zijn, met misschien wel dezelfde dromen!" Isa Tan
Download PDF
Download PDF
Over Plan Nederland

Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.

berichten